Coaching en begeleiding

In mijn begeleiding werk ik met het verhaal dat het lichaam vertelt, waardoor de ander contact kan maken met zijn of haar eigen lichaamswijsheid en kan onderzoeken wat klopt in relatie tot de coachvraag. Ik ben hierin opgeleid door Annet van Laar in de opleiding “De Psychologie van het Lichaam”. Al onze kwaliteiten zijn verankerd in ons lichaam en kunnen daarin worden aangesproken. Kijken met een systemische bril, het blootleggen van onderliggende patronen en de aanwezige en (nog onbenutte) kwaliteiten van het individuele, team- of organisatiesysteem, is de kern van mijn werkwijze.

Bij mij zit je niet aan tafel of een hele sessie in een stoel te praten. Ik werk met het verhaal dat je lichaam vertelt. Dit is de meest directe weergave van wat er bij jou speelt in relatie tot de (coach)vraag. Daarmee is het lichaam ook de sleutel voor het vinden van het antwoord wat voor jou klopt. In mijn begeleiding werk ik onder andere met fysieke oefeningen, gericht op het integreren van hart (voelen), hoofd (denken) en buik (doen). Het doel is meer balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau, op weg naar meer vitaliteit.


Je kunt onder andere bij mij terecht als je:

  • op een andere manier dan alleen door te praten, je vraag wilt onderzoeken om tot je eigen antwoord te komen.
  • heel veel denkt, maar eigenlijk meer wilt leren voelen.
  • meer energie kwijtraakt dan je terug krijgt en merkt dat je batterij niet meer oplaadt.
  • rust zoekt omdat je hoofd overloopt
  • bij jezelf wilt blijven in contact met anderen
  • je te hoge eisen stelt aan jezelf en daarmee ook aan je omgeving
  • beter je grenzen wilt voelen en aangeven
  • niet meer ongedwongen kunt genieten van het leven
  • niet meer van alles wilt moeten, maar gewoon wilt ‘zijn’